برترین ها: تنها منظره زیبا و وسیع اطراف این خانه نیست که آن را منحصر به فرد می کند، بلکه قابلیت چرخش 360 درجه این خانه، آن را از خانه های دیگر متمایز کرده است. شما می توانید این خانه را در هر زاویه ای که دوست دارید، بچرخانید. تنها کافی است دکمه آن را فشار دهید. 

طرح این خانه متحرک، از طرح خانه ای در فرانسه الهام گرفته است. البته شاید خانه های متحرک دیگری نیز وجود داشته باشند اما این خانه، تنها خانه متحرک در یکی از زیباترین مکان های نیویورک واقع در آمریکا است. زندگی در آن مانند رویا است، این طور نیست؟

این خانه با سقفی بلند و پنجره های منحنی شکل، دارای یک آشپزخانه و اتاق پذیرایی در طبقه اول و چند اتاق خواب در طبقه دوم است. به طرح های روی سقف آن نگاه کنید، واقعا زیبا هستند، گویی هیچ خط راستی در این خانه وجود ندارد. این خانه در حال حاضر  به قیمت 0000 دلار ارزش گذاری شده است.,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری,خانه ای که 360 درجه می چرخد! چرخش 360 درجه,دکوراسیون,بناهای دیدنی,مقالات معماری