کنسولگری ایران در هرات پس از ورود طالبان + عکس

51

1400/5/23

11:50


یک شهروند هراتی در توییتر از کنسولگری ایران در هرات پس از ورود طالبان عکسی را ارسال کرده است.

کنسولگری ایران در هرات پس از ورود طالبان + عکس

کنسولگری ایران در هرات پس از ورود طالبان + عکس