استعفای اشرف غنی قطعی شد؟ +‌فیلم

92

1400/5/23

14:09


گفته می شود استعفای اشرف غنی قطعی شده است.

این یکی از شروط طالبان برای مصالحه است.

منبع: ایرنا

مطالب مشابه