بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه حماسه گوهرشاد

منبع: برترین ها

13

1398/4/21

15:31


بمناسبت ۲۱تیرماه سالرور واقعه خونین مسجد گوهرشاد رهبر انقلاب از نمایشگاه این حماسه دیدن کردند.

خبرآنلاین: بمناسبت ۲۱تیرماه سالرور واقعه خونین مسجد گوهرشاد رهبر انقلاب از نمایشگاه این حماسه دیدن کردند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو