بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه حماسه گوهرشاد

منبع: برترین ها

3

1398/4/21

18:01


بمناسبت ۲۱تیرماه سالرور واقعه خونین مسجد گوهرشاد رهبر انقلاب از نمایشگاه این حماسه دیدن کردند.

خبرآنلاین: بمناسبت ۲۱تیرماه سالرور واقعه خونین مسجد گوهرشاد رهبر انقلاب از نمایشگاه این حماسه دیدن کردند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو