تجمع اعتراضی مخالفان واکسیناسیون در مقابل مجلس + عکس

تجمع اعتراضی مخالفان واکسیناسیون در مقابل مجلس + عکس


6

1400/7/21

10:41


جمعی از مخالفان واکسن کرونا در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و با حمل پلاکاردهایی علیه واکسیناسیون شعار دادند.

تجمع اعتراضی مخالفان واکسیناسیون در مقابل مجلس + عکس

تعدادی از زنان ومردان مخالف واکسن کرونا که دست نوشته هایی با خود همراه داشتند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و با حمل پلاکاردهایی علیه واکسیناسیون شعار دادند.

مخالفان-واکسن2

مخالفان-واکسن

منبع: اعتماد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو