جعفر محمدی: معاونت مطبوعاتی از اصحاب رسانه مربوطه برای تدوین هرگونه آیین نامه صنفی بهره ببرد

منبع: عصر ایران

6

1400/7/21

10:52


معاون مطبوعاتی جدید خودشان سال ها اهل رسانه بودند و با این فضا غریبه نیستند. این مسئله برای ما جای خرسندی دارد. با این اوصاف از ایشان انتظار بیشتری داریم تا در تدوین آیین نامه های رسانه ای، از همه طیف های همکار رسانه ای خودش استفاده بیشتری کند.

با انتصاب فرشاد مهدی پور به عنوان معاون مطبوعاتی توجه به دغدغه های اهالی رسانه می تواند این مقام مسئول را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رساند.
 
صاحب امتیاز «عصر ایران» تاکید دارد که در تدوین هرگونه آیین نامه ای قطعاً و حتماً باید از اصحاب رسانه مربوطه استفاده شود. او می گوید: مثلاً اگر آیین نامه درباره پایگاه های خبری تدوین شود باید از ظرفیت هایی مثل انجمن صنفی پایگاه های خبری، پیشکسوتان، مدیران مسئول، خبرنگاران و سردبیران این رسانه ها استفاده شود.
 
جعفر محمدی، صاحب امتیاز «عصر ایران» با اشاره بر تاکید معاون مطبوعاتی جدید بر لزوم بازآرایی نظام رسانه ای کشور به شفقنا رسانه می گوید: اگر به لحاظ شکلی به ماجرا نگاه کنیم، اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. ولی اگر منظور از بازآرایی، کمک به فضای رسانه ای برای برگشت رسانه ها به جایگاه واقعی شان است، باید بگویم اتفاق خجسته و مبارکی است. یعنی رسانه باید به اصل رسانه بودن برگردد نه اینکه صرفا بلندگو و بازتاب دهنده نظرات، حرف ها و صحبت های مسئولین باشد. به این دلیل به رسانه مدیا گفته می شود چون بین حکومت و مردم واسط است و واسط بودن به این معناست، همانطور که حرف های حکومت را به مردم می رساند، بدون هیچ لکنت زبان، ترس و پیگرد قانونی حرف ها و صدای مردم را هم به حکومت برساند. اگر این اتفاق را بازآرایی نظام رسانه ای بگذاریم، قطعا اتفاق خجسته ای است. اگر بازآرایی به این شکل اتفاق بیوفتد، اتفاق بعدی بازگشت مرجعیت رسانه ای به داخل کشور است.
 
تدوین آیین نامه های صنفی از نکاتی بود که در حکم وزیر خطاب به معاون مطبوعاتی جدید آمده. در این آیین نامه ها باید بیشتر به چه نکاتی توجه شود؟ محمدی پاسخ می دهد: در تدوین هرگونه آیین نامه ای قطعاً و حتماً باید از اصحاب رسانه مربوطه استفاده شود. مثلاً اگر آیین نامه درباره پایگاه های خبری تدوین شود باید از ظرفیت هایی مثل انجمن صنفی پایگاه های خبری، پیشکسوتان، مدیران مسئول، خبرنگاران و سردبیران این رسانه ها استفاده شود. وگرنه اگر قرار باشد افرادی خارج از این فضا در اتاقی آیین نامه ای تدوین کنند، حتما آن بازآرایی مثبت رسانه ای اتفاق نخواهد افتاد.
 
او ادامه می دهد: معاون مطبوعاتی جدید خودشان سال ها اهل رسانه بودند و با این فضا غریبه نیستند. این مسئله برای ما جای خرسندی دارد. با این اوصاف از ایشان انتظار بیشتری داریم تا در تدوین آیین نامه های رسانه ای، از همه طیف های همکار رسانه ای خودش استفاده بیشتری کند.
 
توسعه مبادلات رسانه ­ای با سازمان ­های منطقه­ ای و بین ­المللی با عنایت به رویکردهای رسانه­ ای و فرهنگی دولت مردمی از نکات مهمی بود که در حکم وزیر آمده است. صاحب امتیاز «عصر ایران» درباره این بند می گوید: لازمه این مسئله حرفه ای شدن رسانه ها است. متاسفانه تعداد کمی رسانه در سطح بین المللی و حتی منطقه ای داریم. باید اجازه دهند تا رسانه ها به سمت حرفه ای شدن و تبادلات بین المللی بروند. اگر واقعاً وزیر محترم ارشاد اسلامی بر روی این ماجرا تاکید دارند و معاون مطبوعاتی هم آن را پیگیری کنند ، فکر می کنم این مسئله می تواند به حرفه ای شدن رسانه ها هم کمک کند.
 
او ادامه می دهد: ما در درون خودمان می گوییم و در درون خودمان می شنویم. صدای رسانه های ایران تقریبا از مرزهای ایران خارج نمی شود. درحالی که صدای رسانه های خارج به داخل کشور می رسد. حتی از نظر برد رسانه بین المللی از خیلی از کشورهای منطقه عقب تر هستیم.
 
با این اوصاف رفتن رسانه به سمت حرفه ای شدن نیازمند چه الزاماتی است؟ محمدی پاسخ می دهد: در وهله اول رسانه باید آزاد باشد. ثانیاً اقتصادش توسط خودش تامین شود. ما الان سال هاست یارانه مطبوعاتی داریم، در حالی که اگر من جای معاون مطبوعاتی بودم یارانه مطبوعاتی را قطع می کردم و به شکل استثنایی فقط به مطبوعات بسیار تخصصی یارانه می دادم. در این صورت رسانه ای می ماند که مخاطب دارد.
 
او ادامه می دهد: نکته سوم رسانه های بهره مند از بودجه های عمومی هستند که باید حذف شوند یا به بخش خصوصی واگذار شوند. چه معنی دارد که هر وزارتخانه، نهاد، سازمان و تشکل برای خودش خبرگزاری، روزنامه و سایت داشته باشد. چون بودجه می گیرند، در مسیر حرفه ای شدن حرکت نمی کنند. بنابراین اگر به بخش خصوصی واگذار شوند، رسانه های واقعی می توانند با هم رقابت کنند و صرفا در رقابت است که رشد اتفاق می افتد، نیروی حرفه ای تربیت می شود و مخاطب وفادار جذب می شود. اگر معدودی از رسانه های بخش خصوصی داشته باشیم و بسیاری از رسانه های عمومی، هیچ وقت به حرفه ای بودن رسانه در ایران نخواهیم رسید. طبیعی است که دولت یک رسانه و تریبون برای خودش داشته باشد ولی اینکه هر نهاد یا سازمانی رسانه داشته باشد، اساسا رسانه داری نیست.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو