حکم دادگاه درباره پرونده نیشکر هفت‌تپه (فیلم)

منبع: عصر ایران

8

1400/7/21

11:56


سخنگوی قوه قضائیه:«امید اسدبیگی» به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور و مباشرت در قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.مطالب مشابه


تصویری


ویدئو