فیلمی از لحظه دزدی حرفه ای موتور سیکلت در مشهد

7

1400/7/21

11:56


فیلمی از لحظه سرقت موتورسیکلت توسط مردجوان آن هم در کمال آرامش توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

لحظه سرقت موتورسیکلت در شهر مشهد یکی از ویدیوهای پربازدید این روزها در فضای مجازی شده است. فیلمی که از این سرقت درحال انتشار است را مردجوانی با لهجه شیرین مشهدی گزارش می دهد.

مرد مشهدی درحالی که به مردجوانی که درتصویر دیده می شود اشاره می کند می گوید: سارق خیلی طبیعی رفتار می کند. او قبلا موتورسیکلت را برانداز کرده و مطئن است که قفل ندارد.در همین لحظه است که سارق در کمال آرامش موتورسیلکت را برمیدارد و از مقابل دوربین می گذرد.

در شرح این فیلم آمده است که موتورسیکلت در خیابان هفده شهریور مشهد به سرقت رفته است اما هیچ خبر تکمیلی دیگری نسبت به این ماجرا که آیا سارق شناسایی و دستگیر شده توسط پلیس اطلاع رسانی نشده است.

منبع: رکنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو