رئیس جدید سازمان امور مالیاتی منصوب شد

9

1400/7/21

12:37


«داود منظور» رئیس جدید سازمان امور مالیاتی شد.

رئیس جدید سازمان امور مالیاتی منصوب شد

در جلسه هیئت دولت، «داود منظور» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.

وی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و شورای سیاست گذاری - راهبردی بوده است.

منبع: تسنیم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو