دلار در بازار متشکل چقدر قیمت خورد؟ (۲۱ مهر)

9

1400/7/21

12:46


قیمت دلار در بازار متشکل امروز اندکی ریزش را تجربه کرد.

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی امروز در مقایسه با روز قبل ۲۳۰ تومان ریزش کرد. قیمت دلار امروز از ۲۶۴۰۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و یک ) تومان به ۲۶۱۷۱ (بیست و شش هزار و یکصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

 

 

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶۱۷۱

-۲۳۰.۰۰

-۰.۸۷ 

۱۱: ۳۰

۲۶۴۰۱

-۱۷۱.۰۰

-۰.۶۵

روز قبل

۲۶۵۷۲

-۴۴.۰۰

-۰.۱۷

۲ روز پیش

 

 

منبع: اقتصاد نیوز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو