احکام شرعی | انصراف از قصد اقامت

منبع: حوزه

11

1400/7/21

13:01


حوزه/ مرجع تقلید شیعیان به سؤالی پیرامون «انصراف از قصد اقامت» پاسخ دادند.

احکام شرعی | انصراف از قصد اقامت

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله شبیری زنجانی به استفتائی پیرامون «انصراف از قصد اقامت» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

    

* انصراف از قصد اقامت

     

- پرسش

شخصی جایی قصد اقامت ده روز نموده است. اگر منصرف شود و بخواهد زودتر از ده روز از آنجا خارج شود، روزۀ او چه حکمی دارد؟ آیا برای روزهای دیگر می‌تواند روزه بگیرد یا نه؟

      

- پاسخ

اگر بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادایی خوانده باشد، تا وقتی که در آنجاست روزه‌هایش صحیح است و باید نمازهای خود را تمام بخواند؛ و چنانچه نماز چهار رکعتی ادایی نخوانده باشد، روزۀ آن روزش صحیح است ولی روزهای بعد را نمی‌تواند روزه بگیرد.

تصویری


ویدئو