فرشید نریمانی معاون دادستان بندر امام خمینی شد

منبع: رکنا

9

1400/7/21

15:24


فرشید نریمانی معاون دادستان بندر امام خمینی شد

گفتنی است فرشید نریمانی اهل روستای "شوتاور" بخش چاروسا از توابع شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

به گزارش رکنا، نریمانی قبل از این سمتش دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ابادان وهمچنین بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ابادان بود.

علی رنجکش

آیا این خبر مفید بود؟

تصویری


ویدئو