شروع درس خارج، آغاز فصل پژوهش و تحقیق طلبه است

منبع: حوزه

6

1400/7/21

15:28


حوزه/ حجت الاسلام فروغی گفت: دوران درس خارج فضلا، دوران فراغت و اتمام تحصیل طلبگی نیست، بلکه آغاز فصل پژوهش و تحقیق یک طلبه است.

شروع درس خارج، آغاز فصل پژوهش و تحقیق طلبه است

به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، حسنعلی فروغی، پیش از ظهر امروز در دوره تمهیدیه فضلای دروس خارج حوزه علمیه اصفهان، اظهار کرد: ورود به درس خارج به معنای پژوهش در دروس است.

وی بیان کرد: اگر کسی ورود به درس خارج می کند، درحقیقت به منزله ارزش گذاری دروس پایه های یک تا ۱۰ تحصیل کرده خود است، به این معنا که با دست به قلم شدن، هم متوجه جایگاه علمی خود شده و هم برای حوزه علمیه دستاوردی خواهند داشت.

مسئول واحد مدارج علمی حوزه علمیه اصفهان عنوان کرد: فضلایی که وارد درس خارج می شوند، وارد عرصه پژوهش و تحقیق با مطالعه عمیق تر و بیشتر می شوند.

وی افزود:  طلاب درس خارج در هر مرحله ای که هستند باید پژوهش و مطالعه را ضمیمه کار خود کنند تا این امر موجبات رشد و ارتقای علمی آنها را فراهم کند.

حجت الاسلام فروغی خاطرنشان کرد: اگر طلبه ای خواستار دریافت جایگاه علمی خود در حوزه علمیه پس از اتمام مقطع سطح هست، باید حتما یک رساله علمی که همان پایان نامه بوده، در مقطع درس خارج ارائه بدهد.

وی اظهار کرد: دوران درس خارج دوران فراغت و اتمام تحصیل طلبگی نیست، بلکه آغازفصل پژوهش و تحقیق یک طلبه است.

مسئول واحد مدارج علمی حوزه علمیه اصفهان یادآور شد: دوران درس خارج، دوران تولد یک طلبه حوزه علمیه در بُعد تحقیق هست، چرا که پایه های یک تا ده حوزه علمیه صرفا دوران تحصیل کلاسیک حوزه علمیه است.

وی در پایان گفت: انتظار داریم که دفتر فضلای حوزه علمیه اصفهان برای فضلای درس خارج، پیش از نگارش پایان نامه ها و تقریرات، یک کارگاه آموزشی مرتبط با این موضوع برگزار کنند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو