پنالتی سوخته، تخلف 28 میلیاردی و رویای پوگبا و مادرید / آیتم اختصاصی طرفداری

منبع: طرفداری

8

1400/7/21

15:39


پنالتی سوخته، تخلف 28 میلیاردی و رویای پوگبا و مادرید / آیتم اختصاصی طرفداری

اگر می خواهید در جریان پشت پرده فوتبال ایران قرار بگیرید و تیترهای روزنامه های ایران و جهان را بخوانید و بدانید، فقط کافی است به اندازه 3 دقیقه، زمان به تماشای این سه برنامه 60 ثانیه طرفداری اختصاص بدهید. 60 ثانیه با رسانه های ایران با سامان خدائی، 60 ثانیه با رسانه های جهان با علیرضا نجاتی و 60 ثانیه با فوتبال ایران با حسین باقرشاهی تقدیم شما می شود

60 ثانیه با فوتبال ایران


60 ثانیه با رسانه های جهان


60 ثانیه با روزنامه های ایران

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو