ربات نماز خوان محصول جدید کشور چین (فیلم)

منبع: عصر ایران

6

1400/7/21

15:41


چینی‌ها به تازگی رباتی مخصوص مسلمانان ساخته‌اند که قادر به خواندن نماز است.مطالب مشابه


تصویری


ویدئو