اعلام آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در کشور تا امروز

منبع: عصر ایران

9

1400/7/21

15:42


آمار واکسیناسیون کرونا تجمیعی از ابتدا تا ۲۱ مهر اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  کانال تلگرامی وبدا، آخرین آمار واکسیناسیون کرونا تجمیعی کرونا به شرح زیر است:

 

اسپوتنیک نوبت اول: ۵۵۶۹۸۷

اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۲۹۷۷

 

سینوفارم نوبت اول: ۳۸۴۸۸۵۹۶

سینو فارم نوبت دوم: ۱۶۸۹۷۷۳۳

 

بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹

بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

 

آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۷۹۳۱۱

آسترازنکا نوبت دوم: ۱۸۶۹۰۲۸

 

برکت نوبت اول: ۳۲۲۴۸۱۷

برکت نوبت دوم: ۲۳۳۴۲۵۱

 

مجموع نوبت اول: ۴۶۸۰۹۱۰۰

مجموع نوبت دوم: ۲۱۵۴۸۲۰۷

 

کل واکسن تزریق شده: ۶۸۳۵۷۳۰۷

تصویری


ویدئو