مسابقه شخم زدن زمین با موتورهای بخار + عکس

10

1400/7/21

15:55


هفتادمین دوره مسابقات ملی شخم با موتورهای بخار در Berwick-upon-Tweed، شمال انگلستان.

مسابقه شخم زدن زمین با موتورهای بخار + عکس

مسابقه شخم زدن زمین با موتورهای بخار + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو