همراهی بالگرد با خودرو در رالی مراکش + عکس

17

1400/7/21

15:55


رالی مراکش 2021، در بیابان منطقه زاگورا.

همراهی بالگرد با خودرو در رالی مراکش + عکس

همراهی بالگرد با خودرو در رالی مراکش + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو