مدیرکل محیط زیست استان تهران: طاعون نشخوارکنندگان کوچک به تهران نرسیده است

منبع: رکنا

7

1400/7/21

16:44


مدیرکل محیط زیست استان تهران: طاعون نشخوارکنندگان کوچک به تهران نرسیده است

آیا این خبر مفید بود؟

تصویری


ویدئو