قیمت جدید شکر در بازار اعلام شد ( ۲۱ مهر )

6

1400/7/21

16:52


در این گزارش به قیمت برخی از انواع شکر موجود در بازار پرداخته ایم.

قیمت جدید شکر در بازار اعلام شد ( ۲۱ مهر )

 قیمت انواع شکر در بازار به شرح زیر است:

قیمت-شکر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو