رییس ایرانی مرکز تحقیقات دانشگاه واترلو درگذشت

منبع: برترین ها

6

1400/7/21

17:20


دکتر صفی‌الدین صفوی نائینی، استاد برجسته و چهره ماندگار دانشکده برق و کامپیوتر پس از تحمل یک دوره بیماری طولانی درگذشت.

رکنا: دکتر صفی‌الدین صفوی نائینی، استاد برجسته و چهره ماندگار دانشکده برق و کامپیوتر پس از تحمل یک دوره بیماری طولانی درگذشت.

رییس ایرانی مرکز تحقیقات دانشگاه واترلو درگذشت

این پروفسور مخابرات و رییس کل ایرانی تحقیقات دانشگاه واترلو کانادا مقالاتی را در زمینه رشته تخصصی خود به رشته تحریر در آورده است كه تعدادی از آنها در مجلات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

او در سال‌های اخیر ساکن کانادا بود و بنا به وصیتش برای تدفین به ایران بازگردانده می‌شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو