قیمت جدید رب گوجه فرنگی در بازار ( ۲۱ مهر )

7

1400/7/21

17:27


در این گزارش به قیمت برخی از انواع رب گوجه فرنگی موجود در بازار پرداخته ایم.

قیمت جدید رب گوجه فرنگی در بازار ( ۲۱ مهر )

 قیمت انواع رب گوجه فرنگی در بازار به شرح زیر است:

قیمت-رب

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو