تصاویر/ آغاز صید پاییزه خزر

تصاویر/ آغاز صید پاییزه خزر


6

1400/7/21

18:12


این روزها در سواحل دریای خزر صید ماهیان خزری آغاز شده است و گروهی از صیادان فصلی نیز شغل پاییزه خود را آغاز کرده اند .

تصاویر/ آغاز صید پاییزه خزر

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

منبع: ایلنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو