قولی که به بازنشستگان دادند و عمل نشد!

12

1400/7/21

18:23


بانک مسکن تکلیف خود مبنی بر پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر به بازنشستگان را انجام نداد.

بر اساس بند ز تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مسکن موظف بود‌ با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل ۵ سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و همچنین از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکردند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری پرداخت کند.

در همین راستا گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، هیات وزیران در جلسه‌‌ای به تاریخ ۱۱ خرداد سال ۱۳۹۹، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین‌نامه اجرایی این بند را تصویب و ابلاغ نموده است.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین‌نامه مذکور، نسبت‌ها مربوط به پرداخت تسهیلات موضوع این بند را به بانک مسکن اعلام کرده است.

میزان اقساط بازگشتی مسکن مهر در سال ۹۹ چقدر بود؟

به استناد گزارش دیوان محاسبات بانک مسکن پس از دریافت نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی جهت اعلام مراتب به صندوق‌های بازنشستگی نکرده بنابراین ‌تسهیلاتی از محل این بند در سال ۱۳۹۹ پرداخت نشده است.

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، اهداف قانون‌گذار در قالب بند ز تبصره ۱۶ قانون بودجه‌ این سال محقق نشده است.

کل منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر در سال ۱۳۹۹، رقم ۵.۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۵.۰۴ هزار میلیارد تومان معادل از این مبلغ ۸۶ درصد از این مقدار صرف پرداخت تکالیف تعیین شده ‌گردیده است و ۱۳ درصد دیگر صرف پرداخت تکالیف نشده است.

منبع: فارس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو