استقبال از محمدرضا گرایی قهرمان جهان در فرودگاه شیراز

منبع: فرارو

8

1400/7/21

19:03


محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی ۲۰۲۱ قهرمانی جهان به شیراز بازگشت

استقبال از محمدرضا گرایی قهرمان جهان در فرودگاه شیراز

محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی ۲۰۲۱ قهرمانی جهان و دارنده مدال طلای المپیک توکیو، در فرودگاه زادگاهش شیراز مورد استقبال قرار گرفت. عکس از خبرگزاری مهر است.

استقبال از محمدرضا گرایی قهرمان جهان در فرودگاه شیراز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو