شن برداشت سیب در هشترود برگزار شد

منبع: رکنا

8

1400/7/21

19:20


شن برداشت سیب در هشترود برگزار شد

امسال با توجه به شرایط خوب آب وهوایی شهرستان نزدیک به ۵۵هزارتن سیب از باغات هشترود برداشت خواهد شد‌.

وی اضافه کرد: در سال زراعی جاری مقدار ۳۵۰تن کود اوره و۲۰۰تن کود سلفات پتاسیم توسط باغداران جهت مصارف کشاورزی استفاده شده است.واز نظر کیفیت سیب تولیدی شهرستان هشترود در وضعیت مطلوب قرار دارد.

آیا این خبر مفید بود؟

تصویری


ویدئو