حمید عبداللهی دستیار فراز کمالوند شد

منبع: طرفداری

5

1400/7/21

19:35


حمید عبداللهی دستیار فراز کمالوند شد

عبداللهی از اعضای کادر فنی نفت مسجد سلیمان برای لیگ بیست و یکم خواهد بود

حمید عبداللهی که در سال های اخیر در کادر فنی چند تیم لیگ برترین حضور داشته، در لیگ بیست و یکم نیز روی نیمکت نفت مسجد سلیمان خواهد نشست.

به گزارش طرفداری، حمید عبداللهی برای لیگ بیست و یکم دستیار فراز کمالوند در نفت مسجد سلیمان خواهد بود. او پیش تر در تیم های پارس جنوبی، ماشین سازی و ... دستیار هومن افاضلی بود. سپس در تیم های تراکتور و آلومینیوم نیز با رسول خطیبی همکاری کرد و سمت مربی گری را بر عهده داشت.

حال برای فصل 1400/01 حمید عبداللهی یکی از اعضای کادر فنی فراز کمالوند در نفت مسجد سلیمان است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو