پدیده درگیری‌های خشونت بار و منازعات مسلحانه در منطقه از واقعیت های ناگوار است

منبع: حوزه

3

1400/7/21

19:45


حوزه/ دبیر علمی همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» گفت:پدیده درگیری‌های خشونت بار و منازعات مسلحانه واقعیت تلخ دهه‌های اخیر به ویژه در منطقه است و بخشی از زندگی مردم و برخی کشورهای منطقه شده است.

پدیده درگیری‌های خشونت بار و منازعات مسلحانه در منطقه از واقعیت های ناگوار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، مصطفی فضائلی در همایش «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» که  امروز ۲۱مهر ماه  در تالار مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره بر اینکه این همایش در نکوداشت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس برگزار شده است، اظهار کرد: دانشگاه قم در ابتدا بر آن بوده است که نیروهای متخصص متعهد برای قوه قضاییه تربیت کند و امروزه در سایر حوزه‌های دانشی نیز به فعالیتش ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: این دانشگاه ۴۰ سالگی خودش را پشت سرگذاشته و مرکز علمی جوان و در حال توسعه است، این گروه از سال ۱۳۸۸ مصادف با سال ۲۰۰۹ در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل فعالیتش را آغاز کرده و در سال ۹۵ مصادف با سال ۲۰۱۶ اقدام به پذیرش دانشجو در دکتری حقوق بین‌الملل کرده است .

فضائلی گفت: گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم توانسته دستاوردهای علمی، پژوهشی چشمگیری را به دانشگاه قم عرضه کند و برگزاری نشست‌های علمی و کارگاه‌های پژوهشی و مسائل روز کشور و منطقه تلاش فراوانی داشته و در سال ۹۴ ایده سلسله همایش‌های ایران و حقوق بین‌الملل مطرح کرده و پس از آن در سال ۱۳۹۵ برای همایش ملی انجام شد.

دبیر علمی همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» بیان کرد: این همایش در مقیاس بین‌الملل به موضوعات مهم منطقه می‌پردازد؛ پدیده درگیری‌های خشونت بار و منازعات مسلحانه واقعیت تلخ دهه‌های اخیر به ویژه در منطقه است و بخشی از زندگی مردم و برخی کشورهای منطقه شده است و این پدیده از ابعاد مختلف قابل تأمل و بررسی است و آنچه در اولین رسالت حقوق و پژوهشگران حقوقی است، بررسی ابعاد حقوقی مخاصمات است و این همایش به دنبال تضارب آرا و تبادل اندیشه‌ها است.

وی ادامه داد:  این رویداد علمی با هم افزایی اندیشه‌ها و ارائه نظرات و راهکارهای مفید گامی کوتاه در کاستن از آلام بشر امروزی به شمار آید.

دبیر علمی همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه»، گفت: قواعد حقوقی در مورد توسل به زور که  از آن به حقوق بر جنگ یاد می‌شود و قواعدی که ناظر بر رفتار مخاصمات در حین درگیری هستند و همچنین مسائل و پیامدهای پس آن از جمله، موضوع مسئولیت حقوقی و کیفری بین‌الملی مورد نظر است. 

وی ادامه داد: در منطقه ما به طور خاص پدیده شوم دیگری که منطقه را به کانون خود بدل کرده، پدیده شوم تروریست است که با مخاصمات درآمیخته است و بیش از دو دهه در افغانستان شاهد این دو پدیده شوم و امنیت سوز هستیم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو