مایک منیان ده هفته از میادین دور خواهد بود

منبع: طرفداری

5

1400/7/21

20:08


مایک منیان ده هفته از میادین دور خواهد بود

مایک منیان بیش از آن چه انتظار می رفت از میادین دور خواهد بود.

مایک منیان، دروازه بان فرانسوی میلان تحت عمل جراحی مچ دست چپ قرار گرفت.

به گزارش طرفداری و با اعلام باشگاه میلان، پس از انجام آزمایش ها مشخص شد که رباط مچ دست چپ منیان دچار آسیب دیدگی شده است و در نتیجه این دروازه بان تحت عمل جراحی مچ دست خود قرار گرفت. عمل او با موفقیت انجام شده است و منیان تا شش هفته نباید مچ خود را حرکت داده یا به آن فشار بیاورد. پس از آن روند ریکاوری او آغاز خواهد شد. انتظار می رود که منیان حدود ده هفته از میادین دور باشد.


 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو