شکل و شمایلِ عشق و عاشقیِ جوانان هر دهه

شکل و شمایلِ عشق و عاشقیِ جوانان هر دهه


منبع: برترین ها

6

1400/7/21

20:36


شهاب جعفرنژاد، کاریکاتورهایی از تیپ جوانان از دهه پنجاه تاکنون در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

برترین‌ها: شهاب جعفرنژاد، کارتونیست با انتشار کاریکاتورهایی از تیپ جوانان از دهه پنجاه تاکنون در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

شکل و شمایل جوونا و عشق و عاشقی شون از دهه پنجاه تا دهه نود ...

شما جوانی تون در چه دهه‌ای گذشت؟

منظور جوان‌های هر دهه ست نه متولدینش....

شکل و شمایلِ عشق و عاشقی جوانان هر دهه

شکل و شمایلِ عشق و عاشقی جوانان هر دهه

شکل و شمایلِ عشق و عاشقی جوانان هر دهه

شکل و شمایلِ عشق و عاشقی جوانان هر دهه

شکل و شمایلِ عشق و عاشقی جوانان هر دهه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو