محمدرضا گرایی سومین فرنگی کار برتر تاریخ ایران

منبع: طرفداری

13

1400/7/21

21:51


محمدرضا گرایی سومین فرنگی کار برتر تاریخ ایران

محمدرضا گرایی در دو ماه هم طلای المپیک را گرفته است، هم طلای رقابت های جهانی

ظرف تنها 2 ماه، محمدرضا گرایی با دریافت 2 طلا، در مسابقات جهانی و المپیک تبدیل به سومین فرنگی کار برتر تاریخ ورزش کشورمان شد.

به گزارش طرفداری، محمدرضا گرایی در حالی صاحب این رکورد فوق العاده شد که نام او بالاتر از بزرگانی چون حسن رنگرز، رضا سیم خواه، قاسم رضایی، سعید عبدولی، فیروز علی زاده، رحیم علی آبادی و... قرار گرفته است.

در تاریخ کشتی فرنگی ایران نفرات زیر رده های برتر تاریخ ما را تشکیل داده و به عبارتی شش کشتی گیر فرنگی کار برتر تاریخ ما هستند:

  • حمید سوریان: 7 مدال طلا، شامل یک طلای المپیک و 6 طلای جهانی
  • امید نوروزی: 2 طلا و یک نقره، شامل یک طلای المپیک، یک طلا و یک نقره جهانی
  • محمدرضا گرایی: 2 طلا، شامل یک طلای المپیک و یک طلای جهانی
  • قاسم رضایی: یک طلا، یک نقره و 2 برنز، شامل یک طلا و یک برنز جهانی و یک نقره و یک برنز جهانی
  • سعید عبدولی: یک طلا و 3 برنز، شامل یک برنز المپیک و یک طلا و 2 برنز جهانی
  • محمد هادی ساروی: یک طلا و یک برنز، شامل یک برنز المپیک و یک طلای جهانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو