ببینید انعام زوری در پمپ بنزین تعطیل شد!

منبع: برترین ها

4

1400/7/21

22:43


در خبرها آمده اگر در جایگاه‌های بنزین از شما انعام زوری خواستند با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ تماس بگیرید. این موضوع سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامش شد.

برترین‌ها: در خبرها آمده اگر در جایگاه‌های بنزین از شما انعام زوری خواستند با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ تماس بگیرید. این موضوع سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامش شد.

ببینید انعام زوری در پمپ بنزین تعطیل شد!

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو