فرنگی کاران طلایی تاریخ ایران 20 تایی شدند

منبع: طرفداری

10

1400/7/21

22:46


فرنگی کاران طلایی تاریخ ایران 20 تایی شدند

عملکرد عالی فرنگی کاران ایران در رقابت های جهانی باعث افزایش مدال های طلای ایران در این رشته شد

مدال های طلای تاریخ رشته کشتی فرنگی به عدد 20 رسیده است.

به گزارش طرفداری، کشتی فرنگی که در عمر 70 ساله خود 16 طلا گرفته بود، تنها در یک سال به اندازه 25 درصد مدال های تاریخ خود طلا گرفت و با 4 طلا به 20 مدال طلای مجموع رسید.

تیم های کشتی فرنگی ایران در تاریخ حضور خود در رقابت های مختلف 20 مدال طلا دریافت کردند که بیشتر از یک سوم این مدال های طلا اختصاص به حمید سوریان دارد که 7 طلا از 20 طلای کشتی فرنگی را گرفته است.

اما 20 مدال طلا در تاریخ کشتی فرنگی کشورمان را این 12 کشتی گیر فرنگی دریافت کرده اند:

7 مدال طلا: حمید سوریان

2 مدال طلا: امید نوروزی و محمدرضا گرایی

یک مدال طلا: قاسم رضایی، سعید عبدولی، هادی ساروی، حسن رنگرز، فیروز علی زاده، امیر علی اکبری، طالب نعمت پور، میثم دلخانی و اکبر یوسفی

کشتی فرنگی ما حالا با حضور میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، محمدرضا مختاری، محمدعلی گرایی، هادی ساروی و علی اکبر یوسفی این آمادگی را دارد که در مسابقات آتی با قدرتی مضاعف به جمع کردن مدال های متعدد پرداخته و عملکردی رویایی در مسابقات داشته باشد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو