نحوه پرداخت خسارت تصادف در کروکی های الکترونیکی +‌فیلم

16

1400/7/21

22:59


سردار هادیانفر ،رئیس پلیس راهور: کارشناسان بیمه با مشاهده فیلم تصادف و تصاویر، خسارت را برآورد می کنند

منبع: تجارت نیوز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو