سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس


4

1400/7/21

23:01


احمدی نژاد به منظور بازدید از نمایشگاه بزرگ بین‌المللی «اکسپو» عازم دبی شد. هیاتی از همکاران دکتر احمدی نژاد، ایشان را در این سفر همراهی می‌کنند.

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

سفر جنجالی احمدی نژاد و همسرش به دبی + عکس

 

تصویری


ویدئو