حکم قتل بخاطر امر به معروف و نهی از منکر

منبع: برترین ها

9

1400/7/21

23:47


حضرت آیت الله العظمی مکارم به پرسشی درباره مرحله فیزیکی امر به معروف و نهی از منکرپاسخ گفته است.

شفقنا: حضرت آیت الله العظمی مکارم به پرسشی درباره مرحله فیزیکی امر به معروف و نهی از منکرپاسخ گفته است.

حکم قتل بخاطر امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

سوال: آیا افراد می‌توانند در مقام امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان دفاع از کیان اسلام و حفظ نظام اسلامی از دستبرد افراد داخلی، و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی یا سیاسی به دین، و همین‌طورمنظور حفظ ارزش‌های اسلامی، مرتکب قتل یا جرح شوند؟ اگر شخصی در مقام امر به معروف و نهی از منکر مرتکب قتل شخصی شود، آیا قتل عمد به شمار می‌رود، یا مقتول مهدورالدم محسوب می‌ شود و چیزی بر عهده قاتل نیست؟

جواب: این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر بلکه به طور کلّی مرحله فیزیکی و برخورد با مجرمین بر عهده حکومت اسلامی است و افراد دیگر حق دخالت ندارند و هرگاه کسی خودسرانه این کار را کند قصاص دارد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو