از ابتدای آبان فقط شاغلان اصنافی که واکسن زده اند می توانند فعالیت کنند

منبع: رکنا

5

1400/7/21

23:56


آیا این خبر مفید بود؟

تصویری


ویدئو