تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان سری آ از نگاه ترنسفرمارکت

تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان سری آ از نگاه ترنسفرمارکت


منبع: طرفداری

10

1400/7/23

01:40


تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان سری آ از نگاه ترنسفرمارکت

لائوتارو مارتینز در جدیدترین آپدیت ترنسفرمارکت به عنوان ارزشمندترین بازیکن سری آ لقب گرفت. 

وبسایت آماری ترنسفرمارکت در جدیدترین به روز رسانی خود، آخرین ارزش بازیکنان در ماه اکتبر 2021 را مشخص کرده است. در جدیدترین آپدیت این وبسایت در مورد بازیکنان سری آ، تغییر و تحولات زیر دیده می شود:

ارزشمندترین بازیکنان حال حاضر سری آ

ارزشمندترین باشگاه ها (مجموع ارزش بازیکنان)

بازیکنان دارای بیشترین رشد ارزش

بازیکنانی با بیشترین افت ارزش

تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان سری آ

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو