تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان لالیگا از نگاه ترنسفرمارکت

تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان لالیگا از نگاه ترنسفرمارکت


منبع: طرفداری

12

1400/7/23

01:50


تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان لالیگا از نگاه ترنسفرمارکت

فرنکی دی یونگ در جدیدترین آپدیت ترنسفرمارکت به عنوان ارزشمندترین بازیکن لالیگا لقب گرفت. 

وبسایت آماری ترنسفرمارکت در جدیدترین به روز رسانی خود، آخرین ارزش بازیکنان در ماه اکتبر 2021 را مشخص کرده است. در جدیدترین آپدیت این وبسایت در مورد بازیکنان لالیگا، تغییر و تحولات زیر دیده می شود:

ارزشمندترین بازیکنان حال حاضر لالیگا

ارزشمندترین باشگاه ها (مجموع ارزش بازیکنان)

بازیکنان دارای بیشترین رشد ارزش

بازیکنانی با بیشترین افت ارزش

تیم منتخب ارزشمندترین بازیکنان لالیگا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو