تصاویر/ بازار پس از دوز دوم

تصاویر/ بازار پس از دوز دوم


17

1400/7/24

13:17


بازار به دنبال فرصتی برای نفس تازه کردن است. با وجود آنکه کادر درمان و بهداشت از احتمال آغاز موج ششم کرونا خبر می‌دهد اما ساکنان شهر با خاطری آسوده از دریافت دوز دوم واکسن، راهی بازار و خیابان شده اند و بی تاب آغاز زندگی روزمره پیش از کرونا هستند. گزارش پیش رو از حوالی بازار تکیه بزرگ تجریش تهران تهیه شده است.

تصاویر/ بازار پس از دوز دوم

فروش محصولات در گوشه و کنار خیابان، دیگر جایی برای خود در میان مشاغل یافته است. کافی است نگاهی به اطراف خود بیاندازید، از فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و این روزها ماسک که گویا سود خوبی هم دارد تا البسه کنار خیابان. دستفروش‌ها در خیابان و بازار و  در هر گذرگاهی که بشود، کالایی را روی دست گرفته و می‌فروشند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هم در بساط‌شان پیدا می‌شود.

 

 

 

 • بازار تجریش (1)

 • بازار تجریش (2)

 • بازار تجریش (3)

 • بازار تجریش (4)

 • بازار تجریش (5)

 • بازار تجریش (6)

 • بازار تجریش (7)

 • بازار تجریش (8)

 • بازار تجریش (9)

 • بازار تجریش (10)

 • بازار تجریش (11)

 • بازار تجریش (12)

 • بازار تجریش (13)

 • بازار تجریش (14)

 • بازار تجریش (15)

 • بازار تجریش (16)

 • بازار تجریش (17)

 • بازار تجریش (18)

 • بازار تجریش (19)

 • بازار تجریش (20)

 • بازار تجریش (21)

 • بازار تجریش (22)

 • بازار تجریش (23)

 • بازار تجریش (24)

 • بازار تجریش (25)

 • بازار تجریش (26)

 • بازار تجریش (27)

 • بازار تجریش (28)

 • بازار تجریش (29)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو