نجات کودک کودک ۵ ساله در چین با هوشیاری مرد ۵۵ ساله (فیلم)

منبع: عصر ایران

11

1400/7/24

14:44


این کودک که از بالکن طبقه سوم ساختمانی سقوط می‌کند با هوشیاری مرد حاضر در صحنه نجات پیدا می‌کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو