۱۰۰ برند پولساز ایرانی در گذر زمان + طرح

۱۰۰ برند پولساز ایرانی در گذر زمان + طرح


13

1400/7/24

18:08


فهرست نهایی صد پروژه شناخته شده ریدیزاین های لوگو در سالهای اخیر ایران منتشر شد.

۱۰۰ برند پولساز ایرانی در گذر زمان + طرح

اخیرا فهرست صدتایی، مربوط به شناخته شده ترین و برجسته ترین پروژه های ریدیزاین لوگو در طول سال‌های اخیر منتشر شده است. در این فهرست می‌توان برندهای مهمی از رسانه ها مختلف تا مجموعه های مرتبط با بانک و بیمه ها را مشاهده کرد.

البته تعداد پروژه های ریدیزاین بسیار بیشتر از اینهاست و بسیاری از شرکت‌های کوچک در این سالها دست به این تغییر زده اند. در این گزارش پروژه های بیشتر شناخته شده و فراگیرتر مد نظر قرار گرفتند.

شایان ذکر است که ریدیزاین لوگو بخشی از یک پروژه بزرگتر است. با این حال در این فهرست و در نمایش این پروژه ها وجه فارسی لوگوتایپ مدنظر ما بوده است.برای رسیدن به این لیست با ‍۱۰۰ برند، پروژه های زیادی بررسی شد که در نهایت به چنین طرحی رسیدیم.

صد-برند-پیش-نمایش - Copy

برای مشاهده تصویر در ابعاد بهتر روی آن کلیک کنید.

منبع: کافه بازاریابی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو