(ویدئو) خطای دید چگونه باعث می‌شود شما بیشتر غذا بخورید؟

منبع: فرارو

24

1400/7/29

00:13


هنگامی‌که صحبت از کاهش وزن می‌شود، اکثر ما به این فکر می‌کنیم که چه غذاهایی بخوریم، چه غذاهایی نخوریم و چه مقدار بخوریم. درواقع کاهش وزن به معنی خوردن و نخوردن تداعی می‌شود و چگونه غذا خوردن نادیده گرفته می‌شود.

(ویدئو) خطای دید چگونه باعث می‌شود شما بیشتر غذا بخورید؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو