(ویدئو) فروش روغن بنفشه در مقابل مجلس

منبع: فرارو

20

1400/7/29

01:18


ویدئویی از فروش روغن بنفشه، مرزن‌جوش و سفیدآب در حاشیه تجمع امروز ضدواکسن مقابل مجلس را ببینید.

(ویدئو) فروش روغن بنفشه در مقابل مجلس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو