(ویدئو) مجروحان حمله تروریستی مسجد قندهار مهمان ایران

منبع: فرارو

22

1400/7/29

01:45


مجروحان حمله تروریستی چند روز پیش به مسجد قندهار در ایران درمان می‌شوند.

(ویدئو) مجروحان حمله تروریستی مسجد قندهار مهمان ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو