(ویدئو) آشنایی دانش آموزان با سیل و زلزله با فناوری

منبع: فرارو

19

1400/7/29

03:17


مدارس ژاپن از فناوری واقعیت افزوده برای توضیح چگونگی سیل و زلزله و نحوه رفتار در مواقع اضطراری برای کودکان استفاده می‌کنند.

(ویدئو) آشنایی دانش آموزان با سیل و زلزله با فناوری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو