تهران‌نوردی‌های یک عکاس / عکس‌های از تهران در دهه ۲۰ تا ۵۰ (فیلم)

منبع: عصر ایران

18

1400/7/29

09:22


سازمان اسناد ملی مجموعه عکسی از پاکزاد منتشر کرده که تهران را در دهه‌های ۲۰ تا ۵۰ نشان می‌دهد./ دروازه تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو