قیمت مرغ برای مصرف کننده؛ کیلویی ۳۱ هزار تومان (فیلم)

منبع: عصر ایران

21

1400/7/29

09:36


محمد ‌رضا طلائی، مدیرعامل شرکت پشتیبایی امور دام: مرغ برای عمده فروشی کیلویی ۲۹ هزار تومان و برای مصرف کننده خرد ۳۱ هزار تومان نرخ گذاری شده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو