واکنش جالب پلیس به یک تصادف

منبع: برترین ها

17

1400/7/29

14:08


واکنش جالب پلیس به یک تصادف در شبکه های اجتماعی وایرال شده است.

برترین‌ها: واکنش جالب پلیس به یک تصادف در شبکه های اجتماعی وایرال شده است.

پلیس ماشین را به دلیل سبقت متوقف می کند اما بعداز اینکه متوجه کودک بد حال می شود واکنش جالبی نشان می دهد.

واکنش جالب پلیس به یک تصادف

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو