اولتیماتوم پزشک به مهران غفوریان!

منبع: برترین ها

14

1400/7/29

14:33


اولتیماتوم پزشک به مهران غفوریان در پشت صحنه ضبط سریال قبل از عمل جراحی!

چند ثانیه: مهران غفوریان در روزهای اخیر دچار سکته قلبی شد که منجر به انجام عمل باز قلب شد.

پزشکان از قبل این موضوع را به این بازیگر گوش زد کرده بودند و حتی در حین ضبط سریال نیسان آبی نیز در تماس منوچهر هادی با با یک پزشک، این موضوع که ممکن است وی دچار سکته قلبی شود به مهران غفوریان گوش زد شد.

غفوریان دو روز پیش عمل جراحی قلب کرد و هم اکنون به گفته اطرافیان وی، حال این بازیگر خوب است.

اولتیماتوم پزشک به مهران غفوریان!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو